Regulamin Warsztatów Pocieszenie

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w Warsztatach Pocieszenie, zwanych niżej Warsztatami.

Postanowienia ogólne:

 1. Miejsce: Warszawa, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul Alfreda Nobla 16.
 2. Termin: 19.03.2022 r. (8:00-20:00)
 3. Organizatorzy:
 4. Uczestnikiem Warsztatów jest tylko i wyłącznie osoba, która została zakwalifikowana przez Organizatorów oraz uiściła opłatę za Warsztaty, w formie zaliczki, w wysokości 30 zł.
 5. Ekipę prowadzącą Warsztaty tworzą osoby, które są wyznaczone przez Organizatorów i czuwają nad ich właściwym przebiegiem.

Płatności:

 1. Wpłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym niż do 10 marca 2022.
 2. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
  Fundacja Jednym Sercem

  Grenadierów 21 lok. 31
  04-052 Warszawa
  Nr konta: 09 1750 0012 0000 0000 3997 4126
  Tytuł przelewu: „Zaliczka – Warsztaty Pocieszenie”

  Lub poprzez płatność elektroniczną tutaj: https://jednymsercem.pl/produkt/zaliczka-na-warsztaty-pocieszenie/
 3. W terminie późniejszym niż na 7 dni do dnia rozpoczęcia Warsztatów nie ma możliwości zwrotu zaliczki.
 4. Zaliczka, w dniu rozpoczęcia Warsztatów, staje się darowizną na cele statutowe Fundacji Jednym Sercem.

Wyżywienie:

 1. Organizatorzy zapewniają obiad w trakcie trwania Warsztatów.
 2. O wszelkich alergiach pokarmowych należy powiadomić Organizatorów drogą e-mailową nie później niż do środy poprzedzającej termin rozpoczęcia Warsztatów: warsztaty@jednymsercem.pl.

Nocleg:

         Organizator nie zapewnia Uczestnikowi noclegu.

Zasady uczestnictwa w Warsztatach:

 1. Na Warsztatach przebywają tylko i wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatorów.
 2. Nie ma możliwości przyjazdu rodziców z dziećmi oraz osób trzecich, chyba że Organizatorzy wyrażą na to zgodę.
 3. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 4. W Warsztatach należy uczestniczyć od początku do końca. Osoby, które mają zamiar przyjechać później lub wyjechać w trakcie trwania Warsztatów, nie będą przyjmowane.
 5. Uczestnik zobligowany jest do punktualnego przybycia na Warsztaty, a także do punktualności w czasie ich trwania.
 6. Uczestnik zobligowany jest do brania udziału w każdym punkcie programu, a ewentualne obiekcje powinien bezzwłocznie zgłosić Organizatorom.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Warsztatów bez opieki.
 8. Podczas trwania Warsztatów mogą być wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania Warsztatów. Rejestrowanie obrazu i dźwięku odbywa się zawsze z poszanowaniem prywatności Uczestników.
 9. Uczestnik zobligowany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Dane osobowe:

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na Warsztaty przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Jednym Sercem, z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 21/31, 04-052, adres e-mail: fundacja.jednym.sercem@gmail.com – zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.