Regulamin Warsztatów Pocieszenie

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w Warsztatach Pocieszenie, zwanych niżej Warsztatami.

Postanowienia ogólne:

  1. Miejsce: Warszawa, parafia Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53, Oratorium im. św. Jana Bosko.
  2. Termin: 19.10.2019 r.
  3. Organizatorzy:
 1. Uczestnikiem Warsztatów jest tylko i wyłącznie osoba, która została zakwalifikowana przez Organizatorów oraz uiściła opłatę za Warsztaty, w formie zaliczki, w wysokości 25zł.
 2. Ekipę prowadzącą Warsztaty tworzą osoby, które są wyznaczone przez Organizatorów i czuwają nad ich właściwym przebiegiem.

Płatności:

  1. Wpłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym niż do 4 października 2019.
  2. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Fundacja Jednym Sercem
Grenadierów 21 lok. 31
04-052 Warszawa
Nr konta: 09 1750 0012 0000 0000 3997 4126
Tytuł przelewu: „Zaliczka – Warsztaty Pocieszenie” 

 1. W terminie późniejszym niż na 10 dni do dnia rozpoczęcia Warsztatów nie ma możliwości zwrotu zaliczki.
 2. Zaliczka, w dniu rozpoczęcia Warsztatów, staje się darowizną na cele statutowe Fundacji Jednym Sercem.

Wyżywienie:

 1. Organizatorzy zapewniają obiad w trakcie trwania Warsztatów.
 2. O wszelkich alergiach pokarmowych należy powiadomić Organizatorów drogą e-mailową nie później niż do środy poprzedzającej termin rozpoczęcia Warsztatów: ewangelizujemy@gmail.com.

Nocleg:

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi noclegu.

Zasady uczestnictwa w Warsztatach:

 1. Na Warsztatach przebywają tylko i wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatorów.
 2. Nie ma możliwości przyjazdu rodziców z dziećmi oraz osób trzecich, chyba że Organizatorzy wyrażą na to zgodę.
 3. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 4. W Warsztatach należy uczestniczyć od początku do końca. Osoby, które mają zamiar przyjechać później lub wyjechać w trakcie trwania Warsztatów, nie będą przyjmowani.
 5. Uczestnik zobligowany jest do brania udziału w każdym punkcie programu oraz do punktualnego przybycia.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Warsztatów bez opieki.
 7. Podczas trwania Warsztatów mogą być wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania Warsztatów. Rejestrowanie obrazu i dźwięku odbywa się zawsze z poszanowaniem prywatności Uczestników.

Dane osobowe:

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na Warsztaty przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Jednym Sercem, z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 21/31, 04-052, adres e-mail: fundacja.jednym.sercem@gmail.com – zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.