Wspólnota została powołana w celu ewangelizacji, czyli niesienia światu pocieszenia. Tworzą ją ludzie mający pragnienie ożywiania relacji z Bogiem i dzielenia się radością Ewangelii. Wspólnota angażuje się w dzieła nowej ewangelizacji, jak również w posługę modlitwą wstawienniczą. Organizuje kursy ewangelizacyjne, prowadzi spotkania formacyjne, warsztaty i rekolekcje, oraz ewangelizacje uliczne, a także bierze udział w ogólnopolskich wydarzeniach ewangelizacyjnych. Jednym z głównych dzieł realizowanych przez wspólnotę jest ogólnopolski projekt Biblia90dni, który ma na celu promocję czytania Pisma Świętego i zaproszenie do pogłębiania relacji z Bogiem. Wspólnota zajmuje się również ewangelizacją w internecie, m.in. tworząc materiały graficzne i wideo udostępniane w mediach społecznościowych. Wspólnota liczy obecnie kilkanaście osób w różnym wieku, złączonych pragnieniem stawiania Jezusa na pierwszym miejscu swojego życia.

„Pocieszy cię Ten, który dał ci imię!” Ba 4, 30b

Krótko o nazwie:

 Pod nazwą “Pocieszyciele Maryi” kryją się dwa główne aspekty.
Jednym z nich jest pocieszanie Maryi. Czym jest pocieszanie Maryi, która przecież jest wolna od grzechu? Jest to po prostu głoszenie żywego Boga, prowadząc do poznania Jezusa Chrystusa, jedynego i prawdziwego Pana i Zbawiciela. Głosząc Jezusa Chrystusa pocieszamy Maryję, która cierpi z powodu odrzucania Jej Syna. W tym aspekcie skrywa się również pragnienie działania zgodnie z wolą Bożą, a zatem odrzucając działanie czysto ludzkie, czysto zmysłowe, a wybierając działanie z Ducha Bożego. Pragnąc by Bóg w swej Chwale był widoczny jak najbardziej.
Drugim zaś aspektem jest pocieszanie z Maryją, będąc razem z Nią we wspólnocie, tak jakby w Jej oddziale. Warto zaznaczyć, iż Maryja zawsze wskazuje na Jezusa, i tego też od nas oczekuje. A zatem uczy nas, jako jej dzieci, słuchać Boga całym sercem i odpowiadać, na każde Jego słowo, z głębi naszych serc w jedności – wiele serc jako jedno serce w działaniu. Oczywiście jedność tę można osiągnąć tylko w Bogu i z Bogiem, i tu również wspomaga nas Maryja, która uczy nas postawy zasłuchanego serca w posłudze.
W związku z tym nazwa wspólnoty oznacza jednocześnie tych, którzy pocieszają Maryję, jak i tych, którzy są pocieszycielami z ramienia Maryi, a zatem są częścią Jej oddziału.

„On pociesza nas we wszystkich naszych utrapieniach, abyśmy potrafili pocieszać tych, którzy znajdują się w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszeniem, którym sami jesteśmy pocieszani przez Boga” 2 Kor 1,4

Opiekunowie duchowi:
ks. Rafał Miękus       (2021–Aktualnie)
ks. Robert Ziółkowski  (2018–2021)
ks. Dariusz Rosłon     (2017–2018)
ks. Robert Mikusek   (2016–2017)
ks. Adam Ołdak     (2014–2016)